The Holding


“een gast maakt vriendschap overspannen: hoe langer hij toeft, des te magerder wordt de gastvrijheid.” _ Tu Fu op het Engelse platteland tracht Cassie met haar boerderij haar twee kinderen te onderhouden. de 16-jarige puberrebelse Hannah en de jongere uit de bijbel citerende Amy. die laatste verklaart bij aanvang dat iedereen geheimen herbergt. die van […]

Lees meer The Holding