The Taking


“dacht je dat deze pillen haar geheugenverlies kunnen tegengaan? ja, als ze ze niet vergeet in te nemen.” _ Victoria Wood de ziekte van Alzheimer, een ongeneeslijke hersenziekte waarbij cellen in sommige delen van de hersenen ophouden te functioneren en afsterven. wat dit als effect kan hebben in de levensloop zagen we eerder in Away […]

Lees meer The Taking